Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng PNJ – Rạng ngời khí chất

Địa điểm:           The Grand Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Địa điểm:           Mường Thanh Hotel & Vinperland Phú Quốc

Thời gian:          06/01/2020 – 08/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng  bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Địa điểm:           KDL Thác Giang Điền & The Grand Hồ Tràm

Thời gian:          28/10/2019- 29/10/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Cùng FLC group – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Địa điểm:           Cam Ranh & Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian:         21/06/2019 – 23/06/2019

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt Với nhiều tính năng mới nhất

 

Địa điểm:           

Thời gian:          10/01/2020 đến 11/01/2020

Quy mô:              600 khách

Lượt xem:           822

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng Vietnam Airlines – Rạng ngời khí chất hoa sen

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Cùng Sài Gòn Center Real bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Summer Trip Cam Ranh Ánh Hồng Food – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt “Thẻ Vạn Năng L.POINT” trên toàn hệ sinh thái LOTTE

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng Vietnam Airlines – Rạng ngời khí chất hoa sen

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Cùng Sài Gòn Center Real bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Summer Trip Cam Ranh Ánh Hồng Food – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt “Thẻ Vạn Năng L.POINT” trên toàn hệ sinh thái LOTTE

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng Vietnam Airlines – Rạng ngời khí chất hoa sen

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Cùng Sài Gòn Center Real bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Summer Trip Cam Ranh Ánh Hồng Food – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt “Thẻ Vạn Năng L.POINT” trên toàn hệ sinh thái LOTTE

Tham dự Đại tiệc Hội Nghị Vinh Danh Cuối Năm “Lotus Spirit” cùng Vietnam Airlines – Rạng ngời khí chất hoa sen

Cùng Prudential Việt Nam bứt phá tại Hội Nghị chuyên đề đường đua MDRT 2020 – “Đẳng Cấp Siêu Sao – Chinh Phục Tầm Cao”

Cùng Sài Gòn Center Real bùng nổ với chuyến đi Company Trip “Vượt ngưỡng mỗi ngày – Vươn tầm quốc tế”

Summer Trip Cam Ranh Ánh Hồng Food – Thắp tiếp ngọn lửa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” lần 06

Tổ chức Company Trip Tổ chức Gala Dinner

Chào đón năm mới cùng Sự Kiện Ra Mắt “Thẻ Vạn Năng L.POINT” trên toàn hệ sinh thái LOTTE